Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Stalin J. W. Dzieła, tom 12: kwiecień 1929 - czerwiec 1930.

Miejscowe minimalne przybrudzenia na okładkach i bokach książki. Na kilku stronach nieaktualne pieczątki i oznaczenia pobiblioteczne.

Stalin Józef. Zagadnienia Leninizmu.

Okładki przetarte przy krawędziach, pozaginane na rogach, przybrudzone (wraz z bokami). Na tylnej okładce ślad po zalaniu, wewnątrz żółte przebarwienia.

Stanosz Barbara. Ćwiczenia z logiki.

Rogi okładek delikatnie pozaginane.

Stanosz Barbara. Ćwiczenia z logiki.

Lekko pozaginane rogi okładek. Na tylnej okładce stara metka z ceną. Wewnątrz przedniej okładki podpis poprzedniego właściciela książki wykonany czarnym długopisem..

Stanosz Barbara. Wprowadzenie do logiki formalnej.

Rogi okładek delikatnie pozaginane, na tylnej okładce stara metka z ceną. Na 30 stronach notatki wykonane ołówkiem i tekst podkreślony markerem.

Stanosz Barbara. Wprowadzenie do logiki formalnej.

Na tylnej okładce stara metka z ceną. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Stępień Antoni B. Wstęp do filozofii.

Okładki lekko przetarte z delikatnie pozaginanymi rogami. Boki książki przybrudzone.

Stochel Stanisław. Ksiąg jestem niesyty - aforyzmy.

Okładki lekko przybrudzone, na tylnej dwa 1 cm czerwone przebarwienia.

Strawson Peter F. Analiza i metafizyka - wstęp do filozofii.

Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań. Na tylnej okładce stara metka z ceną.

Stróżewski, Szymańska, Uliński i inni. Kwartalnik Filozoficzny tom XX/1992/zeszyt 3.

Okładki przybrudzone, delikatnie pozaginane na rogach, wytarte (głównie na krawędziach). Grzbiet także poprzecierany, lekko naddarty na obydwu końcach (po 1 cm). Delikatnie przybrudzone boki książki.

Suchodolski Bogdan. Narodziny nowożytnej filozofii człowieka.

Brak obwoluty. Okładki przybrudzone wraz z bokami. Grzbiet przebarwiony. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany długopisem. 

Suchodolski Bogdan. Rozwój nowożytnej filozofii człowieka.

Brak obwoluty. Przybrudzone płócienne okładki, grzbiet oraz boki książki.

Suchodolski Bogdan. Rozwój nowożytnej filozofii człowieka.

Obwoluta lekko przybrudzona, przetarta, pozaginana i ponaddzierana w kilku miejscach (do 2 cm). Boki książki delikatnie przybrudzone.

Św. Augustyn. Dialogi i pisma filozoficzne tom IV.

Okładki przybrudzone i ponaddzierane w kilku miejscach (do 2 cm). Boki książki lekko przybrudzone.

Światło Ruta. Plechanow.

Seria Myśli i Ludzie. Obwoluta przetarta, pozaginana, przybrudzona (wraz z górnym bokiem). Strona przedtytułowa naddarta przy dolnej krawędzi (1,5 cm). Wewnątrz kilka starych pieczątek i numerów pobibliotecznych.

Świętochowski Aleksander. Aforyzmy.

Okładki minimalnie przybrudzone, wytarte na krawędziach. Podniszczony (2 cm ubytek) dolny koniec grzbietu. Podpis imienny na stronie tytułowej.

Świętochowski, Przerwa - Tetmajer, Chwalibóg, Irzykowski... Aforystyka dwudziestolecia 1918-1939.

Seria: Biblioteczka Aforystów.
Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte i ponaddzierane w kilku miejscach (do 0,5 cm).

Świętochowski, Przerwa - Tetmajer, Chwalibóg, Irzykowski... Aforystyka dwudziestolecia 1918-1939.

Seria: Biblioteczka Aforystów.
Okładki delikatnie przybrudzone. Wewnątrz przedniej okładki dedykacja dla poprzedniego właściciela książki wykonana niebieskim długopisem. Boki książki leciutko przybrudzone.