Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Bartuś Marta. Muzeum w Bieczu - informator.

Na przedniej okładce przy górnej krawędzi 1 cm zagięcie i naddarcie.

Bekier Sylwia. Skarby UNESCO w Europie.

Na tylnej okładce skreślenia wykonane czarnym mazakiem. Barak pierwszej kartki (terść w całości).

Bogdanowski Janusz. Sztuka obronna.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań.

Fijałkowski Wojciech. Wilanów dawny i współczesny.

Okładki przetarte przy krawędziach i na grzbiecie z pozaginanymi rogami, przednia z pionowym zagięciem. Brak strony tytułowej.

Fijałkowski Wojciech. Wilanów.

Okładki delikatnie przetarte, na przednej okładce przy dolnej krawędzi data wykonana czarnym długopisem.

Filipowiak Władysław. Muzeum Narodowe w Szczecinie - informator.

Okładki przetarte. Na stronie tytułowej przy górnej krawędzi data wykonana niebieskim długopisem. Na tylnej okładkce słabo widoczne pionowe ślady po zagięciach.

Fischinger Andrzej. Kaplica Myszkowskich w Krakowie.

Rocznik Krakowski tom XXXIII, zeszyt 3.
Delikatnie przebarwione, przybrudzone, przetarte okładki na krawędziach i grzbiecie, wewnątrz przedniej napisy wykonane niebieskim długopisem.

Gieysztor, Herbst, Lorentz i inni. Zamek Królewski w Warszawie - architektura, ludzie, historia.

Obwoluta przetarta przy krawędziach. Na górnym końcu grzbietu 1.5 cm naddarcie.

Hennezel Henri. Chamre de commerce de Lyon. Musee historique des Tissu, Mussee des arts decoratifs.

Książka napisana w języku francuskim.
Okładki poplamione, przybrudzone, przetarte na grzbiecie. Wewnątrz książki u góry widoczne plamy po zalaniu.

Karoly, Ferenc, Koncz Istvan. Szeged.

Książka napisana w języku niemieckim.
Stan dobry.

Kilarski, Mamuszka, Stankiewicz. Oliwa.

Delikatnie przebarwione, przybrudzone okładki. Grzbiet naddarty na obydwu końcach (do 2,5 cm).

Kocójowa Maria. Pamiątkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej.

Cracoviana Seria I Zabytki.
Obwoluta delikatnie przybrudzona, przetarta, pozaginana i ponaddzierana w kilku miejscach (do 3 cm) z niewielkimi ubytkami. Boki książki delikatnie przybrudzone. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki wykonany czarnym długopisem. 

Kozakiewicz Helena. Renesans w Polsce Santi Gucci architekt i rzeźbiarz. Mała Encyklopedia Sztuki nr 79.

Okładki przybrudzone ze śladami po zagięciach, przednia naderwana przy grzbiecie u dołu do 1,5 cm.