Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Roberts John M. Ilustrowana Historia Świata tom X: Nowy porządek świata.

Na tylnej okładce kilka, delikatnych zarysowań wykonanych ostrym przedmiotem

Rowiński J., Werblan A. i inni. Polski październik 1956 w polityce światowej.

Okładki minimalnie wytarte na rogach. Lekko przybrudzony dolny bok książki. Drobne naddarcie (1-5 mm) przy dolnej krawędzi kartek od strony 290 do 346. Niewielkie wgniecenie (5 mm) przy dolnej krawędzi przedniej okładki.

Ruane Kevin. Racja Stanu: Zabić księdza - zabójstwo ks. Popiełuszki.

Delikatnie wytarte rogi okładek. Wewnątrz brak śladów użycia.

Ryba Mieczysław. O naprawę polityki polskiej. Dedykacja autora książki.

Na stronie 3 dedykacja autora dla poprzedniego właściciela książki wykonana czarnym długopisem.

Rykowski Zbysław, Władyka Wiesław. Polska próba - październik `56.

Okładki lekko przybrudzone z delikatnie pozaginanymi rogami. Zniszczona obwoluta - jej przednia część trwale naklejona na przednią okładkę - tutaj różowe przebarwienie i przetarcie. Strona przedtytułowa i strona tytułowa delikatnie przybrudzona. Między stroną przedtytułową a tytułową książka rozłamana.

Schweizer Peter. Victory czyli zwycięstwo - tajna historia świata lat osiemdziesiątych - CIA i Solidarność.

Okładki z lekko przetartymi krawędziami i pozaginanymi rogami. Przednia okładka z zmarszczeniami foli ochronnej przy krawędziach. Na stronie przedtytułowej niewielka parafka napisana długopisem (w dolnym rogu).

Sędziwy Henryk, Bąk Józef. Historia szkół nowodworskich w latach 1945 - 1988.

Pionowe rozłamanie wzdłuż grzbietu między pierwszą a drugą kartką. Drobne zagięcia na rogach okładek

Sekrety PRL - u.

Seria: Focus - Historia.
Na tylnej okładce stara metka z ceną. Rogi okładek delikatnie pozaginane.

Skryptor Marcel. PRL najweselszy barak w socjalistycznym obozie.

Przednia okładka z delikatnie zagiętymi rogami. Cztery pierwsze kartki na górnym rogu z niewielkim śladem po zamoczeniu.

Sokalski Henryk J. Odrobina prewencji - Dorobek dyplomacji prewencyjnej ONZ w Macedonii.

Rogi okładek delikatnie pozaginane, boki książki leciutko przybrudzone.

Solarz Marcin Wojciech. Republika Południowej Afryki.

Okładki z delikatnie wytartymi rogami i krawędziami oraz delikatnie pozaginanymi rogami. Tylna okladka minimalnie przybrudzona. Kartki książki z delikatnym zagięciem przy dłuższej krawędzi.

Sorman Gay. Wyjść z socjalizmu.

Okładki delikatnie przybrudzone, z lekko wytartymi i zagiętymi rogami. Grzbiet z mocno wytartym dolnym końcem i lekko naddartym (1 cm).

Sołtysiak Grzegorz, Stępień Józef. Marzec `68 - między tragedią a podłością.

Okładki lekko wytarte i pozaginane na rogach. U dołu tylnej okładki stara naklejka z ceną. W dolnym rogu wszystkich kartek ślad po zamoczeniu.

Statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z uzupełnieniami i poprawkami uchwalonymi przez X zjazd PZPR.

Na stronie tytułowej stara pieczątka Komitetu Zakładowego PZPR w Lublinie.

Szaniawski Józef. Pułkownik Kukliński - misja Polski.

U dołu tylnej okładki stara naklejka z ceną.

Koszyk

Do darmowej wysyłki zostało: 180zł
Produkty
Koszyk
Wartość0.00 zł

Pomagamy

Książki w języku ukraińskim