Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Makowski Stanisław. Biblioteka Analiz Literackich: Balladyna Juliusza Słowackiego.

Seria:  Biblioteka Analiz Literackich.
Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach, pozaginane na rogach. Boki przybrudzone, na górnym niewielki ślad po zalaniu. 

Makowski Stanisław. Świat Sonetów krymskich Adama Mickiewicza.

Obwoluta, tylna okładka i kilka ostatnich kartek z brązowymi przebarwieniami. Na krawędziach obwoluty drobne naddarcia (głównie na tylnej) i słabo widoczne ślady po zagięciach. Na stronie przedtytułowej ślad po naklejce. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek i numerów pobibliotecznych.

Makowski Stanisław. W szwajcarskich górach - alpejskie krajobrazy Słowackiego.

Okładki mocno wytarte, grzbiet naddarty przy dolnej krawędzi (do 6 cm).

Makowski, Taborski, Krejci i inni. Żeromski i Reymont.

Na stronie stronie tytułowej pieczątka pobiblioteczna, numer "3474" wykonany niebieskim długopisem oraz na stronie 29 i 237 pieczątki pobiblioteczne. Boki książki lekko przybrudzone.

Marzec Anna. Od Schulza do Myśliwskiego - interpretacje i sugestie metodyczne.

Okładki delikatnie przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Na tylnej okładce, przy dolnej krawędzi naklejona stara cena książki. Wewnątrz tylnej okładki stare ceny wykonane długopisem. Boki książki lekko przybrudzone. Brak strony przedtytułowej. Wewnątrz pieczątki pobiblioteczne oraz przebarwienia przy krawędziach na kilku pierwszych i ostatnich kartkach. Rogi kilkunastu kartek delikatnie pozaginane.

Maślanka Julian. Literatura a dzieje bajeczne.

Obwoluta przetarta, przybrudzona. Krawędzie, końce grzbietu i rogi ponaddzierane, lekko postrzępione. Boki książki delikatnie przybrudzone, z przebarwieniami.

Mickiewicz Adam. Dzieła tom X - literatura słowiańska kurs II.

Delikatnie przetarte okładki - przy krawędziach i na grzbiecie z lekko pozaginanymi rogami. Na stronie tytułowej pieczątka pobiblioteczna oraz numer "75395" wykonany piórem, na stronie 17 i 468 stare pieczątki pobiblioteczne. Boki książki przybrudzone.

Mikulski Tadeusz. Miniatury krytyczne.

Brak obwoluty. Okładki oraz boki książki przybrudzone.

Mitosek Zofia. Teorie badań literackich - przegląd historyczny.

Okładki przetarte przy krawędziach na nich widoczne ślady po zagięciach. Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela książki wykonany czarnym długopisem. Na stronie 398 i na ostatniej stronie stara pieczątka "Cena zniżona". Lekko przybrudzone boki książki. Delikatnie pozaginane rogi kartek. W spisie treści nieliczne podkreślenia tekstu wykonane niebieskim długopisem.

Mittenzwei, Munz - Koenen , Batt, Barck, Mayer i inni. Dialog i spór z Gyorgy Lukacsem.

Obwoluta przybrudzona i ponaddzierana przy krawędziach. Przybrudzone boki książki.

Miłosz Czesław. Świadectwo poezji - sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku.

Okładki delikatnie przybrudzone. Przy prawej krawędzi przedniej okładki niewielkie ślady po zagięciach.

Natanson Wojciech. Sekrety Fredrowskie.

Delikatnie przebarwiona tylna okładka (przy górnej krawędzi).

Natanson Wojciech. Uśmiech i poezja Jana Sztaudyngera.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Na części kartek tekst podkreślony długopisem.

Nawrocki Witold. Klasycy i współcześni - szkice o prozie skandynawskiej XIX i XX wieku.

Obwoluta przetarta, lekko przybrudzona, miejscami poplamiona i ponaddzierana przy krawędziach  (od 0,5 - 4 cm). Krawędzie pozaginane, ponaddzierane, leciutko postrzępione. Rogi poprzecierane. Boki książki przybrudzone.

Nowakowski Jan. Spór o Zolę w Polsce - z dziejów pozytywistycznej recepcji naturalizmu francuskiego.

Nakład 3500 egzemplarzy.

Okładki leciutko przybrudzone, rogi delikatnie pozaginane.

Nowakowski Józef. Katastrofizm i mity - poetycka twórczość Stanisława Piętaka.

Delikatnie przybrudzona obwoluta, poprzecierana przy krawędziach. Boki książki również minimalnie przybrudzone.

Nurczyńska - Fidelska Ewelina. Czas i przesłona - o Filipie Bajonie i jego twórczości.

Okładki lekko przybrudzone z pozaginanymi rogami. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Koszyk

Do darmowej wysyłki zostało: 180zł
Produkty
Koszyk
Wartość0.00 zł

Pomagamy

Książki w języku ukraińskim