Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Covey Stephen R. Mądrość i pasja: Wyjątkowy zbiór ponadczasowych zasad wielkiego lidera biznesu.

Wewnątrz książki dosyć liczne podkreślenia tekstu wykonane ołówkiem.

Abucewicz Monika. Narkomania - problem społeczny w perspektywie konstruktywistycznej.

Okładki i boki książki lekko przetarte i przybrudzone, na tylnej okładce stare naklejki cenowe. Wewnątrz książki nieliczne podkreślenia tekstu wykonane zielonym markerem.

Adair John. Anatomia biznesu - budowanie zespołu.

Okładki lekko przybrudzone, na nich widoczne ślady po zagięciach i zarysowania. Boki książki przybrudzone. Na kilku kartkach niewielkie przybrudzenia.

Adamczyk Andrzej. Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Na tylnej okładce i jej wewnętrznej stronie stare naklejki, na stronie tytułowej dedykacja autora wykonana niebieskim długopisem. Delikatnie pozaginane rogi okładek i kilku kartek.

Adams Scott. Dilbert i cała biurowa "mena(d)żeria".

Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Delikatnie pozaginane rogi okładek.

Adamski Franciszek. Ateizm w kulturze polskiej.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCXIII, zeszyt 18. Nakład 1000 egzemplarzy.

Lekko przetarte okładki oraz ich krawędzie, pozaginane rogi. Przetarty grzbiet.

Albin Bernard J., Kupczak Janusz M. Kraje Europy środkowej i wschodniej na drodze przemian.

Okładki delikatnie przybrudzone z pozaginanymi rogami. Boki książki lekko przybrudzone.

Altkorn Jerzy. Podstawy marketingu.

Okładki leciutko przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Na tylnej okładce stara metka z ceną. Boki książki lekko przybrudzone. Na części kartek test podkreślony ołówkiem. Kartki pofalowane po zawilgoceniu i delikatnie przebarwione. Na kilkunastu stronach zagięcia w górnym rogu.

Andrzejczak, Mikina, Rzeźnik, Wajgner. Podstawy działalności handlowej.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte na krawędziach. 

Andrzejczak, Mikina, Rzeźnik, Wajgner. Podstawy działalności handlowej.

Okładki przybrudzone, przetarte krawędzie, widoczne ślady zagięć.

Andrzejczak, Mikina, Wajgner. Sprzedaż towarów część I.

Okładki mocno przybrudzone, przetarte krawędzie. Na tylnej okładce ślad po zalaniu przechodzący na kilka kartek.Na kilku stronach podkreślenia wykonane zakreślaczem.

Antoszewska, Dumała, Krauz - Mozer, Radzik. Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce.

Lekko wytarte i pozaginane rogi okładek. Na tylnej okładce stara naklejka z księgarni.

Aptheker Herbert. Świat Millsa.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Niewielki 1 cm ubytek przy dolnej krawędzi grzbietu.

Assange Julian. Cypherpunks - wolność i przyszłość internetu.

Stan dobry, jedynie na przedniej okładce ślad po metce z ceną.

Aue Wiesława. Człowiek jako jednostka.

Pozaginane rogi okładek, słabo widoczne ślady zarysowań.