Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Antos, Demel, Styczek. Jak usunąć seplenienie i inne wady wymowy.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte przy krawędziach. Na wewnętrznej stronie przedniej okładki oraz na stronie przedtytułowej przetarcie przy dolnej krawędzi.

Arend Rudolf. Zaburzenia rysunkowe (dyspinksje) a rysunek dziecięcy.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach na nich widoczne ślady po zagięciach, na krawędziach liczne naddarcia (do 0.5 cm). Na przedniej okładce przy lewej krawędzi 1 cm ubytek. Na tylnej okładce pieczątka z ceną. Brak grzbietu - przednia okładka luzem. Boki książki nierozcięte introligatorsko. Pozaginane rogi kartek.

Awgulowa Janina, Świętek Wacława. Małe formy sceniczne w pracy przedszkolaka.

Okładki lekko przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Na przedniej okładce oraz na stronie 1 i 3 numer "429" wykonany długopisem. Na kilku stronach pieczątki przedszkolne. Rogi kilku kartek leciutko pozaginane. Pierwsza kartka leciutko naddarta przy grzbiecie książki.

Bandura Ludwik. Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem.

Obwoluta leciutko przybrudzona, pozaginana i ponaddzierana przy krawędziach w kilku miejscach (do 1 cm). Okładki delikatnie odklejone od grzbietu. Na stronie ze spisem treści dwa znaczniki wykonane długopisem. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki. Na kilku kartkach podkreślenia tekstu wykonane ołówkiem.
 

Barański Czesław. Uwarunkowania działalności innowacyjnej nauczycieli.

Okładki delikatnie przetarte, rogi leciutko pozaginane.

Barczyk, Zając, Stanek, Bocian, Kitlińska - Król, Musioł. Dylematy komparatystyki pedagogicznej.

Okładki lekko przybrudzone z pozaginanymi rogami. Boki książki również przybrudzone.

Bartecki Jan. Aktywizacja procesu nauczania.

Okładki delikatnie przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Na dwóch stronach pieczątki pobiblioteczne.

Bartkowiak Zbigniew. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania część II.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte okładki również na krawędziach. Na okładkach słabo widoczne zagięcia. Przednia okładka oddarta przy dolnej krawędzi grzbietu (6,5 cm) Numer „3J” napisany niebieskim długopisem. Na tylnej okładce naklejka ze starą ceną. Wewnątrz książki luźna kartka na stronach 223/224.

 

 

Bartkowiak Zbigniew. Higiena dziecka w wieku przedszkolnym.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Na grzbiecie oraz wewnątrz, na stronach 4 – 8 ślady po zalaniu. Książka wewnątrz podklejona taśmą (wzdłuż grzbietu) na trzech pierwszych kartkach. Na stronie tytułowej lekkie przebarwienie oraz podpis poprzedniego właściciela.

 

 

 

Bartkowiak Zbigniew. Higiena zabaw, zajęć i żywienia w przedszkolu.

Na stronie tytułowej stara pieczątka przedszkolna.

Berge Andre. Uczeń trudny.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte na krawędziach i pozaginane na rogach. Końce grzbietu ponaddzierane (do 2 cm). Na tylnej okładce w prawym górny rogu cyfra "8179" wykonana długopisem. Wewnątrz książka podklejona przezroczystą taśmą, na kilku stronach stare pieczątki pobiblioteczne.

Bergson, Kostyła, Radziwiłł, Sauer, Klementowicz... Miesięcznik Znak nr 436 (9), wrzesień 1991 - Wychowanie na rozdrożu.

Okładki delikatnie przetarte. Na stronie ze spisem treści maziaki wykonane długopisem.

Białołęcka Helena, Dunin - Wąsowicz Maria. Pomoce graficzne w wychowaniu przedszkolnym.

Okładki przebarwione, przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami, przednia naderwana u dołu i góry ok. 1 cm. Książka rozłamana pomiędzy stronami 134/135.

Bieleń Barbara. Rozwój myślenia dzieci.

Okładki delikatnie przetarte i przybrudzone z lekko pozaginanymi rogami. Na przedniej okładce numer "460" napisany długopisem. Na pierwszej stronie numer i pieczątka przedszkolna.