Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Rękas Agnieszka, Sroka Tomasz. Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne. Zostałem pokrzywdzony przestępstwem.

W komplecie płyta CD. Na okładkach niewielkie przybrudzenia oraz słabo widoczne ślady zarysowań i zagięcia w rogach. Na ostatnie stronie trzy pieczątki różnych organizacji. Boki książki lekko przybrudzone.

Rogowski Stanisław. Historia ustroju i prawa w Polsce 1918 - 1989.

Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach i zarysowania. Boki książki lekko przybrudzone.

Rudnicki Stanisław. Komentarz do kodeksu cywilnego księga druga - Własność i inne prawa rzeczowe.

Okładki delikatnie przybrudzone, na dwóch stronach pieczątka ex libris poprzedniego właściciela. Brak dolnego rogu kartki na stronie 239 (brak fragmentu tekstu). Boki książki leciutko przebarwione.

Salwa Zbigniew. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Lekko przetarte okładki oraz ich krawędzie. Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach. Lekko przybrudzone boki książki. Fragmenty tekstu pozakreślane żółtym i różowym markerem.

Salwa Zbigniew. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Okładki delikatnie przetarte na krawędziach. Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach. Na tylnej okładce stara naklejka z ceną. Przednia okładka przy dolnej krawędzi grzbietu naddarta (ok. 1,5 cm). Boki książki lekko przybrudzone. Brak strony przedtytułowej i tytułowej.

Sawuła Robert, Żukowski Ludwik. Postępowanie administracyjne, egzekucyjne oraz postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Okładki delikatnie przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Boki książki lekko przybrudzone. Na kilkunastu stronach tekst podkreślony ołówkiem, długopisem i markerem.

Sczaniecki Michał. Powszechna historia państwa i prawna.

Okładki lekko przetarte, na nich widoczne ślady zarysowań. Okładki podklejone przezroczystą taśmą klejącą. Lekko przybrudzone boki książki.

Seidel Ryszard. Prawo i postępowanie administracyjne część 1 - wybrane zagadnienia prawne.

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone. Lekko przetarte rogi i krawędzie okładek. Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach.

Seidler, Groszyk, Pieniążek. Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie.

Rogi okładek lekko przetarte. Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach i zarysowania. Boki książki lekko przybrudzone.

Seweryński Michał, Hajn Zbigniew. Kodeks pracy.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone. Grzbiet ze śladami po zagięciach. Na tylnej okładce ślad po starej metce z ceną. Na stronie tytułowej parafka poprzedniego właściciela wykonana niebieskim długopisem. Na kilkunastu kartkach tekst podkreślony ołówkiem.

Siuda Wojciech. Elementy prawa dla ekonomistów.

Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań, lekko pozaginane rogi. Lekko przybrudzone boki książki. Na tylnej okładce stara metka z ceną.

Siuda Wojciech. Elementy prawa dla ekonomistów.

Rogi okładek delikatnie pozaginane, boki książki lekko przybrudzone. Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań. Na tylnej okładce liczba "2700" wykonana niebieskim długopisem.

Siuda Wojciech. Elementy prawa dla ekonomistów.

Okładki delikatnie przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Boki książki lekko przybrudzone. Wewnątrz okładek oraz na pierwszej i ostatniej stronie przybrudzenia po taśmie klejącej. Na kilku kartkach tekst podkreślony ołówkiem.

Skorupka Jerzy. Kodeks postępowania karnego - komentarz.

Na rogach okładek delikatne ślady po przetarciach, poza tym stan bardzo dobry.

Skorupka, Kremens, Nowicki. Proces karny.

Na rogach okładek słabo widoczne ślady po zagięciach, na tylnej okładce stara metka z ceną. Przy dolnej krawędzi kilku pierwszych kartek naddarcia (do 0.5 cm). Wewnątrz nieliczne podkreślenia tekstu wykonane zakreślaczami.

Skowrońska - Bocian Elżbieta. Prawo spadkowe.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte na krawędziach. Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach i zarysowania. Fragmenty tekstu zakreślone żółtym markerem. Przybrudzone boki książki.

Smyczyński Tadeusz. Prawo rodzinne i opiekuńcze.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte na krawędziach. Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach. Przybrudzone boki książki. Fragmenty tekstu zakreślone żółtym markerem.

Sokołowski Tadeusz. Międzynarodowa ochrona praw człowieka.

Okładki lekko przetarte, na nich słabo widoczne ślady zarysowań. Boki książki leciutko przybrudzone.

Sołtysiński, Szajkowski, Szwaja. Komentarze Becka - kodeks handlowy komentarz tom I - II.

Na stronach tytułowych obydwu tomów pieczątka ex libris poprzedniego właściciela książek - kancelarii adwokackiej. Boki tomu I lekko przybrudzone. Okładki i boki tomu II przybrudzone, na rogach słabo widoczne wgniecenia. Przy dolnej krawędzi tylnej okładki 1 cm naddarcie, tytuł na przedniej okładce i grzbiecie częściowo przetarty. Kilka pierwszych i ostatnich kartek, oraz wewnętrzne strony okładek z widocznymi pofalowaniami i lekkimi przebarwieniami powstałymi w wyniku zawilgocenia.

Koszyk

Do darmowej wysyłki zostało: 180zł
Produkty
Koszyk
Wartość0.00 zł

Pomagamy

Książki w języku ukraińskim