Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Buchała Kazimierz, Zoll Andrzej. Kodeks karny część ogólna - komentarz do art. 1 - 116 Kodeksu karnego.

Na okładkach delikatne przybrudzenia oraz słabo widoczne ślady zarysowań i przetarcia (głównie na rogach). Przybrudzone boki książki.

Buczkowski, Eckhardt, Kuźniar. Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej.

Podręczniki uczelniane nr 40.
Okładki lekko przybrudzone, przetarte przy krawędziach na nich słabo widoczne ślady po zagięciach. Lekko przybrudzone boki książki.

Chojnicka Krystyna, Olszewski Henryk. Historia doktryn politycznych i prawnych - podręcznik akademicki.

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone. Leciutko pozaginane i przetarte rogi okładek.

Chojnicka Krystyna, Olszewski Henryk. Historia doktryn politycznych i prawnych - podręcznik akademicki.

Na rogach okładek i w rogach części kartek ślady po zagięciach, na tylnej okładce stara metka z ceną. Wewnątrz książki zakreślenia tekstu, cyfry, notatki i podkreślenia wykonane zakreślaczem i długopisami. Na kilku kartkach naddarcia i ubytki do 2 cm.

Chorąży, Taras, Wróbel. Postępowanie administracyjne.

Boki książki przybrudzone. Okładki minimalnie przybrudzone i delikatnie przetarte na krawędziach.

Czachórski Witold. Zobowiązania - zarys wykładu.

Okładki lekko przybrudzone, delikatnie przetarte na krawędziach, ze śladami po zagięciach. Na wewnętrznej stronie tylnej okładki stara naklejka z ceną. Na obydwu końcach grzbietu naddarcia po 2 cm. Na na stronie przedtytułowej podpis a na tytułowej pieczątka ex libris poprzedniego właściciela książki - kancelarii adwokackiej. Wewnątrz liczne notatki, podkreślenia i zakreślenia tekstu. Lekko przebarwione boki książki.

Czajkowska - Matosiuk Katarzyna. Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach tom 1.

Okładki delikatnie przybrudzone. Na rogach części kartek i okładek widoczne ślady po zagięciach, na tylnej ślad po naklejce.

Czajkowska - Matosiuk Katarzyna. Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach tom 2.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte na krawędziach i pozaginane na rogach. Lekko przybrudzone boki książki.

Czajkowska - Matosiuk Katarzyna. Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach tom 3.

Na tylnej okładce ślad po naklejce, leciutko przybrudzone boki książki. Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań i niewielkie przybrudzenia. Na grzbiecie pionowe zagięcie. Przy bocznej krawędzi kilku kartek nieznaczne przetarcia.

Czechowski, Korzycka - Iwanow, Prutis, Stelmachowski. Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej.

Przetarte rogi i krawędzie okładek. U dołu tylnej okładki nieaktualna naklejka z kodem kreskowym i ceną. Na okładkach, pierwszej i ostatniej kartce oraz na bokach książki delikatne przebarwienia. Wewnątrz podkreślenia wykonane ołówkiem. Książka rozłamana pomiędzy stronami 368/369.

Dajczak, Giaro, Longchamps de Berier. Prawo Rzymskie - u podstaw prawa prywatnego.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte na nich widoczne ślady po zagięciach i liczne zarysowania. Na grzbiecie 1 cm przetarcie. Na pierwszej i ostatniej kartce oraz na bokach książki przebarwienia. Wewnątrz książki podkreślenia tekstu wykonane kolorowymi zakreślaczami oraz notatki wykonane ołówkiem. Rogi części kartek lekko pozaginane.

Dmowski, Rudnicki, Bieniek i inni. Komentarz do kodeksu cywilnego księgi 1 - 3 t. I.

Krawędzie okładek lekko przetarte, na rogach słabo widoczne ślady po zagieciach. Boki książek delikatnie przebarwione, wewnątrz z licznymi notatkami, podkreśleniami tekstu i zakreśleniami wykonanymi ołówkiem i markerami. Na stronach przedtytułowych parafka a na stronach tytułowych pieczątka ex libris poprzedniego właściela książki - kancelarii adwokackiej. Dolne rogi kartek lekko pozaginane w księdzie drugiej.

Dolecki Henryk. Postępowanie cywilne - zarys wykładu.

Delikatnie przetarte krawędzie okładek. Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań i niewielkie przybrudzenia. Lekko przybrudzone boki książki. Fragmenty tekstu mocno pozaznaczone kolorowymi markerami. Na pierwszej i ostatniej kartce niewielkie przebarwienia.

Drela, Górska, Jezioro i inni. Zobowiązania - pytania, kazusy, tablice, testy.

Przybrudzone okładki i boki książki. Na tylnej okładce stara metka z ceną. Na rogach okładek i kilku kartek słabo widoczne ślady po zagięciach. Wewnątrz nieliczne podkreślenia i notatki wykonane ołówkiem.

Drembkowski Paweł. Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postepowania administracyjnego z objaśnieniami (brak CD).

Brak płyty CD.
Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone. Na rogach kilku kartek ślady po zagięciach. Na okładkach ślady po metce z ceną. 

Duniewska Zofia, Jaworska - Dębska Barbara, Olejniczak - Szałowska Ewa, Stahl Małgorzata. Prawo administracyjne materialne.

Seria akademicka.
Delikatnie przetarte i pozaginane rogi okładek, na tylnej okładce ślad po naklejce. Wewnątrz książki nieliczne notatki wykonane ołówkiem. Boki książki leciutko przybrudzone. Na kilkunastu pierwszych i ostatnich kartkach delikatne zagięcia w górnym rogu.

Dyrda Adam, Ghazal Nicholas, Nowak Remigiusz i inni. Teoria i filozofia prawa.

Okładki delikatnie przetarte w rogach, na pierwszej kartce 6 cm ubytek, na tylnej okładce stara metka z ceną. Wewnątrz sporadyczne podkreślenia tekstu wykonane zakreślaczem, książka lekko rozłamana pomiędzy stronami 68 a 69. Na wewnętrznej stronie tylnej okładki, na kilku ostatnich stronach oraz na bokach książki żółte przebarwienia.

Dziadzio Andrzej. Powszechna historia prawa.

Okładki lekko przetarte przy krawędziach, na nich ślady po zagięciach. Na obydwu końcach grzbietu naddarcia i ubytki do 1 cm, na tylnej okładce stara naklejka z ceną. Na pierwszej kartce 5 cm ubytek, na stronie przedostatniej 9 cm ubytek (tutaj brak części tekstu ze spisem ilustracji). Na kilku pierwszych stronach oraz na bokach książki nieliczne przebarwienia i przybrudzenia. Wewnątrz liczne notatki i podkreślenia tekstu wykonane ołówkiem i markerem.

Koszyk

Do darmowej wysyłki zostało: 180zł
Produkty
Koszyk
Wartość0.00 zł

Pomagamy

Książki w języku ukraińskim