Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Giżejowska Alina, Świątkowski Andrzej M. Zabezpieczenie społeczne - komentarz.

Rogi okładek i dolna krawędź grzbietu delikatnie pozaginane. Boki książki minimalnie przybrudzone.

Gniewek Edward. Prawo rzeczowe.

Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach i zarysowaniach oraz niewielkie przybrudzenia. Przybrudzone boki książki. Fragmenty tekstu pozakreślane kolorowymi markerami.

Gniewek Edward. Prawo rzeczowe.

Okładki i ich wewnętrzne strony oraz boki książki z lekkimi przebarwieniami. Na rogach okładek i części kartek ślady po zagięciach, na tylnej okładce ślad po naklejce. Wewnątrz książki liczne podkreślenia tekstu oraz notatki wykonane długopisem i pisakami.

Golat Rafał. Skrypty Becka: Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Na okładkach i kartkach widoczne pofalowania powstałe w wyniku zawilgocenia, na rogach ślady po zagięciach. Na kilku ostatnich kartkach i bokach książki przebarwienia, na przedniej okładce stara naklejka

Grabowski Andrzej. Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla studentów prawa i administracji.

Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach, na tylnej okładce stara metka z ceną. Na pierwszej kartce ubytek 6 cm w prawym, dolnym rogu.

Grajewski Jan. Przebieg procesu karnego.

Boki książki delikatnie przybrudzone. Fragmenty tekstu pozaznaczane różowym i żółtym markerem.

Grochowska - Wasilewska, Jagiełłowicz, Wiśniewski. Postępowanie karne - pytania, kazusy, tablice, testy.

Okładki i boki książki lekko przybrudzone, na tylnej stara metka z ceną. Na rogach okładek i kilku kartek delikatne i słabo widoczne ślady po zagięciach.

Grzybowski Konstanty. Historia doktryn politycznych i prawnych - od państwa niewolniczego do rewolucyj burżuazyjnych.

Płócienne okładki mocno przybrudzone, przetarte na rogach oraz końcach grzbietu, rozdarte na krawędzi grzbietu (12 cm). Na tylnej okładce oraz wewnątrz książki pieczątki ex libris poprzedniego właściciela. Boki książki leciutko przybrudzone.

Gzyło Andrzej. Kodeks cywilny.

Okładki delikatnie pozaginane w kilku miejscach. Boki książki i dolne rogi kilku pierwszych kartek minimalnie przybrudzone.

Głodowski Włodzimierz, Mucha Joanna. Postępowanie cywilne - minirepetytorium.

Okładki delikatnie przybrudzone i przetarte głównie przy krawędziach z widocznymi śladami po zagięciach Wewnątrz książki liczne podkreślenia tekstu wykonane markerem. Boki książki leciutko przybrudzone.

Głuchowski Jan. Współczesne problemy prawa podatkowego - teoria i praktyka tom II.

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu.
Na przedniej okładce białe przebarwienie.

Herdegen Matthias. Prawo europejskie.

Lekko przybrudzone boki książki.

Horoszowski Paweł. Kryminalistyka.

Brak obwoluty. Przybrudzone płócienne okładki. Na wewnętrzych stronach okładek, na kartkach oraz na bokach książki jasnobrązowe przebarwienia. Na kilku kartkach niewielkie zagięcia w górnym rogu. Książka rozłamana pomiędzy stronami 2 a 3.

Horoszowski Paweł. Od zbrodni do kary.

Seria: Biblioteka Problemów.
Obwoluta lekko przybrudzona, przetarta, pozaginana i ponaddzierana w kilku miejscach (do 4 cm) z niewielkimi ubytkami. Boki książki oraz wewnętrzne części okładek lekko przybrudzone. Kartki do strony 170 przybrudzone przy górnej krawędzi. Wszystkie kartki minimalnie pofalowane jak po zawilgoceniu.

Hołda, Hołda, Ostrowska, Rybczyńska. Prawa człowieka - zarys wykładu.

Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań. Okładki leciutko przetarte na krawędziach, na ich wewnętrznych stronach oraz na kilku kartkach przy górnej krawędzi żółte przebarwienia. Na pierwszej kartce 3 cm ubytek, wewnątrz sporadyczne podkreślenia tekstu wykonane markerem.

Jabłoński Mariusz, Jarosz - Żukowska Sylwia. Prawa człowieka i systemy ich ochrony - zarys wykładu.

Na rogach okładek i kilku kartek słabo widoczne ślady po zagięciach. Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań. Na stronie przedtytułowej 7 cm ubytek w prawym dolnym rogu. Delikatnie przybrudzony górny bok książki.

Jachman Roman. Kodeks spółek handlowych.

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone. Minimalnie przetarte krawędzie i rogi okładek. Na stronie trzeciej krótka dedykacja napisana piórem.

Janczukowicz Krzysztof. Kodeks karny z orzecznictwem.

Na tylnej okładce stara metka z ceną. Okładki lekko przetarte. Na obydwu końcach grzbietu naddarcia (po 0,5 cm). Boki książki lekko przybrudzone. Na kilku stronach tekst podkreślony ołówkiem i czerwoną kredką.

Koszyk

Do darmowej wysyłki zostało: 180zł
Produkty
Koszyk
Wartość0.00 zł

Pomagamy

Książki w języku ukraińskim