Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Lewandowski Jerzy. Elementy prawa.

Okładki minimalnie przybrudzone. Rogi okładek i kilku kartek delikatnie pozaginane. Książka leciutko rozłamana pomiędzy stronami 4 a 5. Boki książki przybrudzone.

Litewski Wiesław. Rzymskie prawo prywatne.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte i pozaginane w wielu miejscach. Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań. Boki książki przybrudzone. Na wielu stronach notatki i tekst podreślony długopisem, markerem i ołówkiem. Rogi kilku pierwszych i ostatnich kartek pozaginane, na kilku pierwszych i ostatnich kartach (przy krawędziach) przebarwienie powstałe po zawilgoceniu. Wewnątrz przebarwienia.

Maciejewski Tadeusz. Monografie prawnicze - Ustrój konstytucyjny wolnych miast (państw, terytoriów) Europy w latach 1806 - 1954 - studium prawno - historyczno - porównawcze.

Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań i przetarcia. Na tylnej okładce stara naklejka. Kilka ostatnich kartek (z niemieckojęzycznym podsumowaniem Kurzfassung) z zagięciami i 2 cm naddarciami przy górnej krawędzi. Ostanie kartki trwale sklejone do połowy z tylną okładką, kilka linijek niemieckiego tekstu nie do odczytania.

Majchrzycka - Guzowska Alina. Finanse i prawo finansowe.

Okładki delikatnie przetarte, na nich słabo widoczne ślady po zagięciach. Boki książki przybrudzone. Fragmenty tekstu zakreślone różowym i żółtym markerem oraz czarnym długopisem. Książka rozłamana pomiędzy stronami 440 a 441.

Majchrzycka - Guzowska Alina. Finanse i prawo finansowe.

Okładki delikatnie przybrudzone, na nich słabo widoczne ślady zarysowań. Na tylnej okładce stara metka z ceną. Rogi okładek i kilku kartek lekko pozaginane. Boki książki lekko przybrudzone. Na stronie przedtytułowej przebarwienia. Książka rozłamana pomiędzy stronami 362 a 363.

Malec Dorota, Malec Jerzy. Historia administracji nowożytnej.

Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach i zarysowaniach, na tylnej stara metka z ceną. Przetarty grzbiet (3 cm). Wewnątrz książki nieliczne podkreślenia tekstu wykonane ołówkiem i zielonym zakreślaczem. Boki książki przybrudzone.

Marszałek Piotr Krzysztof. Polskie prawo stanów szczególnych 1918 - 1939 - wybór źródeł.

Rogi okładek leciutko pozaginane, na tylnej okładce ślad po starej naklejce. Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań.

Mierzwińska - Lorencka Joanna, Kuczyńska Hanna. Prawo karne procesowe - kazusy dla aplikantów.

Na tylnej okładce stara metka z ceną. Na rogach okładek i stron 287 - 294 ślady po zagięciach. Wewnątrz sporadyczne podkreślenia i notatki wykonane ołówkiem i zakreślaczem.

Mikos - Sitek Agnieszka, Zapadka Piotr. Prawo finansów publicznych.

Seria: Skrypty Becka.
Lekko przetarte i pozaginane rogi okładek, delikatnie przebarwione krawędzie kartek. Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań.

Morek Rafał. Mediacja i arbitraż - komentarz.

Okładki delikatnie przybrudzone, przetarte i pozaginane w kilku miejscach. Na tylnej okładce fragment starej metki z ceną. Boki książki lekko przybrudzone.

Mouawad Youssef Hamid. Laws of Lebanese Corporations.

Książka w języku angielskim.
Na tylnej okładce stara naklejka cenowa.

Mozgawa, Budyn - Kulik, Kozłowska - Kalisz i inni. Prawo karne materialne - część ogólna.

Na dolnym końcu grzbietu lekkie wgniecenie. Na przedniej okładce słabo widoczne, ukośne zagięcie.

Muras Zdzisław. Podstawy prawa.

Okładki minimalnie przetarte na krawędziach i pozaginane na rogach (rogi stron 357 - 408 również pozaginane). Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań. Boki książki delikatnie przybrudzone.

Musiałkiewicz Jacek. Elementy prawa.

Okładki przybrudzone, przetarte i pozaginane (mocniej na rogach i krawędziach). Dolny koniec grzbietu naddarty (2 cm). Książka rozłamana pomiędzy stronami 2/3, wewnątrz podkreślenia wykonane ołówkiem oraz żółtym pisakiem. Rogi kartek delikatnie pozaginane. Boki książki przybrudzone.

Musiałkiewicz Jacek. Elementy prawa.

Okładki lekko przybrudzone, pozaginane na rogach. Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań. Końce grzbietu przetarte. Książka rozłamana pomiędzy stronami 2/3. Boki książki przybrudzone. 

Koszyk

Do darmowej wysyłki zostało: 180zł
Produkty
Koszyk
Wartość0.00 zł

Pomagamy

Książki w języku ukraińskim