Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Alexandrowicz, Mazaraki. Produkcja trzody chlewnej - hodowla i chów.

Okładki przybrudzone, przetarte przy krawędziach, na nich widoczne ślady po zagięciach. Wewnątrz książki na kilku stronach przebarwienia.

Bednarz Maria, Frindt Andrzej. Hodowla tchórzy.

Okładki delikatnie przetarte i przybrudzone z pozaginanymi rogami. Na tylnej okładce przy górnej krawędzi naklejona stara cena.

Birecki Mieczysław. Ziemniaki.

Okładki mocno przybrudzone i przetarte. Na obydwu końcach grzbietu naddarcia (na górze 4 cm na dole 1 cm). Grzbiet mocno przetarty. Boki książki przybrudzone.

Boczek, Lipa. Biologiczne metody walki ze szkodnikami roślin.

Obwoluta delikatnie przybrudzona, przetarta. Niewielki ubytek obwoluty przy dolnej krawędzi grzbietu. Na wewnętrznej stronie tytułowej oraz na ostatniej stronie książki stara pieczątka pobiblioteczna.

Brzeski Erazm. Użytkowanie koni. Wybrane działy - skrypt do ćwiczeń.

Okładki przybrudzone, wytarte, pozaginane na rogach. Urwane końcówki rogów w okładkach. Drobne, miejscowe naddarcia (3 mm) poziomych krawędzi okładek. Grzbiet książki sklejony z okładkami bezbarwną taśmą. Na wewnętrznej stronie przedniej okładki naklejka. Lekko pozaginane rogi kartek. Pożółknięte boki książki. Wydanie w formie skryptu.

Ciemniewski Jerzy. Bibljoteczka przysposobienia rolniczego Nr 10 - Praca zespołu w przysposobieniu rolniczem.

Okładki oprawione introligatorsko, lekko przybrudzone i przetarte w kilku miejscach. Wewnątrz książki kilka kartek przybrudzonych.

Dembiński Felicjan. Jak uprawiać rzepak i rzepik.

Okładki przybrudzone, przetarte a na nich widoczne ślady po zagięciach w rogach.

Dziliński, Kamyszek, Kowalczyk i inni. Choroby mięsożernych zwierząt futerkowych.

Obwoluta lekko przybrudzona i ponaddzierana przy krawędziach w kilku miejscach (do 1 cm). Delikatnie przybrudzone boki książki.

Dzwonkowski, Peschcke - Koedt, Gawęda. Produkcja i użytkowanie mączek zwierzęcych - współczesne uwarunkowania.

Wydał Branżowy ośrodek informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej Centralnego  Laboratorium Przemysłu Paszowego. 
Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach. Boki książki delikatnie przybrudzone. Ostatnia kartka pęka przy grzbiecie - przy zszywkach.

Ehrlich Stefan. Chów nutrii.

Obwoluta wytarta, przybrudzona, bardzo mocno ponaddzierana i z ubytkami w wielu miejscach. Stara pieczątka "cena zniżona" na wewnętrznej części tylnej okładki oraz na tylnej części obwoluty. Lekko przybrudzone boki książki.

Falkowski Marian. Uprawa i użytkowanie łąk i pastwisk.

Okładki delikatnie wytarte na rogach oraz miejscami minimalnie na krawędziach. Boczna krawędź stron 355 - 362 leciutko naddarta (3 mm). Minimalnie pogięty górny koniec grzbietu.

Gapiński Marian, Woźniak Wanda. Pieczarka - technologia uprawy i przetwarzania.

Rogi okładek i kilku kartek pozaginane. Boki książki lekko przybrudzone. Na tylnej okładce stara metka z ceną.

Gałecki, Kabała, Kochman, Węgorek. Encyklopedia ochrony roślin.

Obwoluta lekko przetarta, pozaginana i ponaddzierana w kilku miejscach (do 2 cm) z niewielkimi ubytkami. Wewnątrz okładek, na bokach książki oraz na pierwszej i ostatniej stronie przebarwienia.

Herman Władysław. Hodowla zwierząt futerkowych.

Słabo widoczne zagięcia okładek. Lekko przybrudzona tylna okładka. Na tylnej okładce i wewnątrz książki stare pieczątki "Bonifikata 80%”. Na tylnej okładce przekreślona cena i napisany długopisem nr „68-”. Lekko przetarte krawędzie okładek. Wewnątrz kartki podniszczone (przy dolnej krawędzi). Lekko przybrudzone boki książki.

 

Herman, Klocek, Kulukowski. Zootechnika tom I.

Obwoluta przybrudzona a na niej liczne naderwania (do 6 cm). Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Boki książki lekko przybrudzone.

Horn, Kozeluha. Nowe zagadnienia w hodowli bydła.

Obwoluta przybrudzona, przetarta, pozaginana i ponaddzierana w kilku miejscach. Niewielki ubytek obwoluty przy dolnej krawędzi grzbietu. Boki oraz pierwsza i ostatnia strona książki przybrudzona. Na stronie 3 oraz 291 stare pieczątki pobiblioteczne.

Jarosz Stanisław. Hodowla zwierząt futerkowych.

Skrypt AR. Nakład 1500 egz. Lekko przybrudzone okładki z widocznymi zagięciami. Grzbiet książki przebarwiony i podklejony taśmą. Wewnątrz kilka kartek z zagiętymi rogami. Lekko przybrudzone boki książki. Na stronie tytułowej mała parafka poprzedniejgo właściciela wykonana długopisem.

 

Jarosz Stanisław. Hodowla zwierząt futerkowych.

Skrypt AR. Nakład 1000 egz. Okładki przybrudzone, przetarte z leciutko pozaginanymi rogami. Boki książki lekko przybrudzone. Wewnątrz książki kilka stron pozaginanych w rogach.

Jaworski Stefan. Nowoczesny tucz trzody chlewnej.

Okładki przybrudzone, pogięte, miejscami popisane długopisem, wytarte na krawędziach. Grzbiet książki lekko wytarty i pomięty. Drobne mazaki długopisem na wewnętrznej części przedniej okładki oraz na pierwszej stronie. Przybrudzone boki książki.

Juszczak, Dobicki, Szulc. Zasady wychowu cieląt.

Lekko przybrudzone okładki i boki książki. Słabo widoczne zagięcia okładek. Wewnątrz kilka starych pieczątek Zespołu Szkół Rolniczych w Dąbrowicy.

 

Koszyk

Do darmowej wysyłki zostało: 180zł
Produkty
Koszyk
Wartość0.00 zł

Pomagamy

Książki w języku ukraińskim