Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Adamczewska - Wejchert Hanna. Domy atrialne - jeden z typów jednorodzinnego budownictwa zespolonego.

Okładki i strona tytułowa przybrudzone i przebarwione, ze śladami po zagięciach. Na kilku pierwszych stronach i ostatniej kartce malutkie ubytki (tekst nie uszkodzony), na ostatniej stronie notatki poprzedniego właściciela książki wykonane niebieskim długopisem.

Adamczyk, Babik, Pierzchlewicz. Ceramiczne i wapienno - piaskowe wyroby budowlane część I - Ściany z ceramicznych i wapienno - piaskowych wyrobów budowlanych.

Okładki przybrudzone, lekko przetarte na krawędziach, rogach i grzbiecie. Na górnym końcu grzbietu 1 cm naddarcie. Na rogach tylnej okładki i kilku ostatnich kartek ślady po zagięciach. Na przedniej okładce oraz na stronie tytułowej pieczątka ex libris oraz numery "JB-1/90-I.a" i "I" wykonane pisakiem.

Adamczyk, Babik, Pierzchlewicz. Ceramiczne i wapienno - piaskowe wyroby budowlane część III - Ściany z ceramicznych i wapienno - piaskowych wyrobów budowlanych w połączeniu z materiałami termoizolacyjnymi.

Okładki przybrudzone, lekko przetarte na krawędziach, rogach i grzbiecie. Na rogach okładek i części kartek słabo widoczne ślady po zagięciach. Na przedniej okładce oraz na stronie tytułowej pieczątka ex libris oraz numery "JB-1/90-I.b" i podpis poprzedniego właściciela książki wykonane pisakiem. Strona tytułowa częściowo oddzielona od grzbietu. Przybrudzone boki książki.

Adamiec Barbara, Adamiec Marek. Technologia - roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Okładki przybrudzone, delikatnie przetarte, ze śladami po zagięciach. Na części kartek zagięcia w górnym rogu. Przybrudzone boki książki. Książka delikatnie rozłamana pomiędzy stronami 2 a 3.

Adamiec Tomasz. Prawne podstawy działalności w budownictwie.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte przy krawędziach na nich słabo widoczne ślady po zagięciach i zarysowania. Na wewnętrznej stronie tylnej okładki mazaki wykonane niebieskim długopisem.

Adamiec Tomasz. Prawne podstawy działalności w budownictwie.

Okładki przybrudzone z widocznymi śladami zarysowań i śladami po zagięciach. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem. Pozaginane rogi kartek.

Adamiec Tomasz. Prawne podstawy działalności w budownictwie.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte przy krawędziach na nich słabo widoczne ślady po zagięciach i zarysowania. Na przedniej okładce mazak wykonany niebieskim długopisem. Na stronie tytułowej zamazany podpis czarnym pisakiem. 

Ajdukiewicz Andrzej, Mames Jakub. Konstrukcje sprężone.

Okładki lekko wytarte. Dolna część grzbietu nadderwana (5 cm). Krawędzie i rogi okładek poprzecierane. Na kilku stronach zagięcia w rogach.

Ajdukiewicz Andrzej, Mames Jakub. Konstrukcje sprężone.

Na okładkach widoczne przetarcia i ślady po zagięciach.

Aldorf, Barchański, Binko i inni. Budownictwo podziemne `98 - Underground construction `98.

Książka w języku polskim i angielskim.
Okładki przybrudzone, przetarte na krawędziach i rogach. Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań.

Augustyn Jan, Śledziewski Eugeniusz. Awarie konstrukcji stalowych.

Okładki przybrudzone, na nich ślady po zagięciach. Na przedniej okładce ślad po oderwanej naklejce przy górnej krawędzi, na tylnej miejscowe przebarwienia.

Augustyn Jan, Śledziewski Eugeniusz. Technologiczność konstrukcji stalowych.

Obwoluta przetarta, głównie przy krawędziach. Wewnętrzna zakładka tylnej obwoluty naddarta na górnej krawędzi (4 cm). Na stronie przedtytułowej 4 cm naddarcie. Na obwolucie słabo widoczne ślady zarysowań.

Badowska, Błociszewski, Bogucki i inni. Poradnik inżyniera i technika budowlanego tom 2 część I, II i III.

Przybrudzone okładki. W części I książka pęknięta pomiędzy stroną  2/3.

Badowska, Błociszewski, Bogucki i inni. Poradnik inżyniera i technika budowlanego: tom 2 część I.

Okładki przybrudzone, ze słabo widocznymi zarysowaniami. Książka rozłamana pomiędzy stronami 2 a 3 oraz 1042 a 1043. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych oraz niewielkie przybrudzenia na rogach i przy krawędziach kartek. Przybrudzone boki książki.

Badowska, Danilecki, Mączyński. Ochrona budowli przed korozją.

Okładki przybrudzone, przetarte głównie na rogach. Na krawędziach wewnętrznych stron okładek i ich sąsiednich kartek przebarwienia. Grzbiet zniszczony, podklejony papierową, brązową taśmą. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych. Książka delikatnie rozłamana pomiędzy stronami 2 a 3.

Bajerski W., Miliński J. Roboty zbrojarskie - poradnik.

Okładki przybrudzone i delikatnie przebarwione, na rogach słabo widoczne ślady po zagięciach. Na stronie tytułowej pieczątka "WZGS w Mirosławicach". Delikatnie przebarwione krawędzie kartek i boki książki.

Bąkowski Konrad. Sieci gazowe - projektowanie, budowa.

Okładki mocno przybrudzone, przetarte na krawędziach. Na przedniej okładce mazaki wykonane niebieskim długopisem. Grzbiet zniszczony (z naddarciami, przetarciami i ubytkami). Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki wykonany niebieskim długopisem.

Bąkowski Konrad. Sieci gazowe - projektowanie, budowa.

Brak grzbietu. Mocno przetarte krawędzie i rogi okładek. Pozaginane rogi okładek. Na kilku ostatnich kartkach przy krawędzi grzbietu przebarwienia powstałe w wyniku zawilgocenia.

Bąkowski, Bartuś, Zajda. Projektowanie instalacji gazowych.

Mocno przybrudzone okładki. Lekko przetarte rogi okładek. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany niebieskim długopisem.

Bąkowski, Bartuś, Zajda. Projektowanie instalacji gazowych.

Lekko przybrudzone okładki. Przetarte okładki - mocniej na krawędziach i na rogach. Tylna okładka mocno zarysowana.