Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Opolski, Lukas, Steciwko. Choroby serca i naczyń - poradnik lekarza rodzinnego.

Okładki poplamione z pozaginanymi rogami, przednia załamana z góry na dół. Boki książki lekko przybrudzone.

 

Opolskie Grzegorz, Filipiak Krzystof J., Polański Lech i inni. Ostre zespoły wieńcowe.

Okładki lekko przybrudzone, przetarte na rogach. Na kilku pierwszych kartkach podkreślenia długopisem.

Orłowski Witold. Okulistyka współczesna tom 1 - 2.

Obwoluty obu tomów zniszczone: przybrudzone z przetarciami, zagięciami oraz licznymi naddarciami i ubytkami. Okładki i boki książek przybrudzone.
Tom I: Brak strony przedtytułowej i tytułowej, pierwsza kartka naddarta 15 cm przy grzbiecie.
Tom II: Przednia okładka z uszkodzeniami na bocznej krawędzi, brak strony przedtytułowej, tytułowej oraz 12 pierwszych stron.
 

Orłowski Witold. Okulistyka współczesna tom 1 - 2.

Obwoluty obu tomów zniszczone: przybrudzone z przetarciami, zagięciami oraz licznymi naddarciami i ubytkami. Okładki i boki książek przybrudzone. Tom drugi delikatnie rozłamany pomiędzy tylną okładką a sąsiednią stroną.

Orłowski, Czekalski, Wyszyńska, Pączek i inni. Choroby nerek.

Okładki lekko przetarte i pozaginane w rogach. Przednia okłądka naddarty w lewym, dolnym rogu (3 cm). Przybrudzone boki książki.

Orłowski. Nauka o chorobach wewnętrznych 1 - 9.

Obwoluty przybrudzone, przetarte i ponaddzierane. Przybrudzone boki książek. Tom II - wewnątrz zakreślenia fioletowym mazakiem i podkreślenia ołówkiem. Na ostatnim tomie "Suplement" na tylnej okładce w prawym górnym rogu stara cena.

Ostrowski Kazimierz. Embriologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny.

Lekko przytarte okładki również na krawędziach. Na okładkach słabo widoczne zagięcia.

Ostrowski Kazimierz. Histologia.

Brak obwoluty. Okładki przebarwione, boki książki przybrudzone. Wewnątrz książki notatki i podkreślenia wykonane ołówkiem. Ostatnia strona popisana niebieskim długopisem.

Ostrowski, Krassowski, Pieńkowski. Embriologia ogólna.

Okładki przybrudzone i przetarte (głównie na krawędziach) z lekko pozaginanymi rogami. Górny bok książki przybrudzony. Wewnątrz książki notatki i podkreślenia wykonane kolorowymi długopisami i mazakami.

Ostrowski. Embriologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny.

Lekko zagięte rogi przedniej okładki. Na przedniej okładce literka „E” pomalowana czarnym mazakiem (widoczne tak jak na zdjęciu). Na tylnej okładce zamalowana czarnym mazakiem stara cena. Czarny mazak na dolnym, prawym rógu (na boku książki).

Oswald Ian. Sen.

Okłdki lekko przebarwione i przetarte.

O`Connor, Baker. Kardiologia praktyczna.

Lekko przybrudzone okładki, pozaginane rogi okładek.

Papierkowski Andrzej. Choroby wieku rozwojowego - podręcznik dla pielęgniarek.

Okładki przybrudzone i pozaginane w wielu miejscach. Przy górnej i dolnej krawędzi grzbietu naddarcia sklejone taśmą klejącą. Boki książki lekko przebarwione. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki wykonany niebieskim długopisem.

Papierkowski Andrzej. Choroby wieku rozwojowego. Podręcznik dla pielęgniarek.

Okładki przybrudzone, na tylnej ślad po naklejce, lekko przetarte na krawędziach i na rogach. Na stronie przedtytułowej podpis poprzedniego właściciela książki wykonany czarnym długopisem.

Paradystal Tadeusz. Płaskie stopy u dzieci.

Okładki delikatnie przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach, wewnątrz niewielkie przebarwienia. Dolna krawędź przedniej okładki naddarta (ok. 5 cm). Na przedniej okładce mały mazak wykonany szarą kredką. Rogi kilku kartek pozaginane.

Parnowski Tadeusz. Choroba Alzheimera.

Okładki przybrudzone ze śladami zagięć w rogach. Na przedniej okładce i kilku pierwszych kartkach lekkie pofalowania przy bocznej krawędzi  powstałe w wyniku zawilgocenia.