Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Porwit - Bóbr Zofia. Immunologia praktyczna dla studentów biologii molekularnej.

Na okładkach, ich wewnętrznych stronach oraz na kilku pierwszych i ostatnich kartkach delikatne przebarwienia przy krawędziach.

Prinz Walther. Ciąża i poród.

Okładki i boki książki przybrudzone, delikatnie przetarte na krawędziach i rogach. Na dolnym końcu grzbietu naddarcie 1 cm. Książka lekko "przekrzywiona" (przednia okładka nie pokrywa się z tylną).

Problemy diagnozowania i rehabilitacji małego dziecka z wadą słuchu. Materiały szkoleniowe.

Okładki przybrudzone, delikatnie przebarwione głównie na krawędziach. Na dolnym końcu grzbietu naddarcie 0.5 cm. Przybrudzone boki książki.

Pużyński Stanisław. Depresje.

Słabo widoczne zagięcia okładek. Lekko przybrudzone boki książki. Wewnątrz pieczątka ex libris poprzedniego właściciela. Przednia okładka oddarta od dolnej części grzbietu (2 cm).

Pużyński Stanisław. Depresje.

Boki książki oraz oboluta widocznie przybrudzone i przebarwione. Na wewnętrznych stronach okładek, na kilku pierwszych i ostatnich stronach przebarwienia. Na krawędziach, rogach i grzbiecie liczne przetarcia, naddarcia i ubytki (do 2 cm).

Płusa Tadeusz. Postępy w alergologii - II.

Rogi okładek delikatnie pozaginane, na tylnej okładce stara naklejka z ceną. Przybrudzone boki książki.

Raczew Zofia, Mlosek Krzysztof. Zarys rentgenodiagnostyki stomatologicznej.

Okładki przetarte z widocznymi załamaniami. Książka rozłamana pomiędzy stronami 100/103, 144/147. Kartki 101 - 102 i 145 - 146 oddzielone od grzbietu. Wewnątrz książki podkreślenia wykonane długopisem.

 

Radowicki Stanisław. Ciąża, poród, połóg.

Seria: Lekarz radzi kobietom.

Lekko przetarte okładki na krawędziach.

Reddy, Steiner. Diagnostyka obrazowa. Serce - przypadki kliniczne.

W dolnym rogu tylnej okładki lekko zadarta folia ochronna. Poza tym książka nie używana.

Renfrew, Fisher, Arms. Piersią najlepiej.

Okładki przybrudzone, przetarte delikatnie na krawędziach i rogach, ze słabo widocznymi śladami po zagięciach. Na tylnej okładce stara metka z ceną. Na wewnętrznych stronach okładek, na kilku pierwszych i ostatnich stronach przebarwienia.

Retinger - Grzesiułowa. Neurologia i pielęgniarstwo nuerologiczne - podręcznik dla pielęgniarek.

 

Leciutko przetarte okładki z słabo widocznymi zagięciami.

Richet, Beaufils. Nefrogogia. Patofizjologia kliniczna.

Wewnątrz oraz na bokach książki żółte przebarwienia.

Rokicka - Milewska Roma. Pediatria - Hemofilia u dzieci.

 

Mocno przetarte okładki (przy dolnej krawędzi). Słabo widoczne zagięcia okładek.

Przednia okładka oddarta od dolnej części grzbietu (5,5 cm). Na tylnej okładce przyklejona stara cena.

 

Rokicka - Milewska Roma. Pediatria - Hemofilia u dzieci.

Okładki lekko przetarte na krawędziach, na rogach słabo widoczne ślady po zagięciach. Na tylnej okładce stare naklejki z ceną.

Romański Bogdan. Alergologia dla internistów.

Brak obwoluty. Na stronie tytułowej pieczątka ex libris poprzedniego właściciela. Na kilkunastu stronach podkreślenia wykonane czarnym i niebieskim długopisem.