Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Friedman Jan, Dill Fred, Hayden Michael, McGillivaray Barbara. Genetyka.

Seria podręczników medycznych do egzaminów testowych.

Przybrudzone boki książki, w środku podkreślenia wykonane ołówkiem.

Friedman, Dill, Hayden, McGillivray, Limon. Genetyka.

Seria podręczników medycznych do egzaminów testowych.
Okładki delikatnie pozaginane. Boki książki lekko przybrudzone. Na kilku stronach tekst zaznaczony ołówkiem, długopisem i markerem. Rogi kilkunastu kartek delikatnie pozaginane.

Friese, Morike, Neumann, Windorfer. Leki w ciąży i laktacji. Przewodnik dla lekarzy i farmaceutów.

Okładki i boki książki delikatnie przybrudzone, rogi okładek minimalnie pozaginane.

Gaillard Jean - Michel. Bezsenność.

Boki książki, okładki i ich wewnętrzne strony przybrudzone. Na okładkach ślady po zagięciach.

Gajewski Piotr. Interna Szczeklika - mały podręcznik 2014/2015.

Rogi okładek delikatnie pozaginane. Na okładkach słabo widoczne ślady zarysowań.

Gajewski Wacław. Genetyka ogólna i molekularna.

Obwoluta mocno przybrudzona i ponaddzierana w kilku miejscach. Wewnątrz przedniej okładki podpis poprzedniego właściciela książki. Mocno pozaginana kartka 215 - 216. Boki książki lekko przybrudzone.

Gajewski Wacław. Genetyka ogólna i molekularna.

Okładki przybrudzone, przetarte delikatnie na krawędziach i końcach grzbietu. Na rogach okładek i kilku kartek wewnątrz ślady po zagiciach. Na stronie przedtytułowej parafka poprzedniego właściciela wykonana zielonym długopisem. Przybrudzone boki książki.

Gajewski Wacław. Genetyka ogólna i molekularna.

Lekko przybrudzone okładki oraz boki książki. Lekko przytarte krawędzie okładek. Na okładkach słabo widoczne zagięcia. Przednia okładka naddarta przy górnej krawędzi grzbietu (5cm). Na tylnej okładce przy dolnej krawędzi numery wykonany niebieskim długopisem. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela wykonany czarnym długopisem.

Galus Krzysztof, Jaworski Zdzisław. Choroby metaboliczne kości.

 

Lekko przybrudzone okładki i boki książki.

Słabo widoczne zagięcia okładek.

 

 

Galus Krzysztof. Choroby metaboliczne kości.

Okładki przybrudzone, na nich widoczne ślady po zagięciach. Lekko przetarte krawędzie okładek i grzbietu. Boki książki przybrudzone i przebarwione. Na tylnej okładce stara metka z ceną.

Garlicki Janusz, Kuś Wojciech. Traumatologia sportowa.

Okładki przybrudzone i przebarwione, przetarte głównie na krawędziach, ze śladami zagięć na grzbiecie i rogach. Na górnym końcu grzbietu 1 cm naddarcie. Na stronie tytułowej podpis poprzedniego właściciela książki wykonany niebieskim długopisem.

Garrod Lawrence P., Lambert Harold P., O`Grady Francis. Antybiotyko - i chemio - terapia.

Zniszczona obwoluta poklejona od wewnątrz bezbarwną taśmą klejącą. Grzbiet książki delikatnie ponaddzierany z obu stron (do 0.5 cm). Delkiatnie przybrudzone boki książk. 

Gąsiorowski Wiktor. Tyreologia praktyczna.

Leciutko przybrudzone okładki oraz boki książki. Na tylnej okładce ślady po taśmie. Na okładkach słabo widoczne zagięcia.

Germano Carl, Cabot William. Osteoporoza - leczenie i zapobieganie. Nowe sposoby leczenia i zapobiegania rzeszotnieniu kości.

Przybrudzone okładki i boki książki, na rogach słabo widoczne ślady po zagięciach.

Giec Leszek. Choroba niedokrwienna serca.

Okładki delikatnie przetarte na krawędziach, na tylnej naklejone stare ceny.