Wyszukiwarka

Kategorie produktów


Nowość grudzień 2021
 

Lista produktów

Adamiec Barbara, Adamiec Marek. Technologia - roboty zbrojarskie i betoniarskie.

Okładki leciutko przybrudzone, przetarte głównie na rogach. Na grzbiecie książki niewielkie ślady po zagięciach.

Anderson Ross. Inżynieria zabezpieczeń.

Seria Tajemnica - Atak - Obrona.
Okładki lekko przetarte z mocno wytartymi rogami i dolną krawędzią.

Białka Urszula. Zajęcia techniczne - podręcznik dla gimnazjum.

Okładki przetarte przy krawędziach na nich słabo widoczne ślady po zagięciach. Na dolnym końcu grzbietu 1 cm naddarcie. Na ostatniej stronie mazak wykonany czarnym długopisem.

Buczyńska Lucyna, Burzyński Czesław. Kuśnierstwo - część 2.

Na okładkach słabo widoczne zagięcia. Wewnątrz książka rozłamana na str. 112/113. Naddarty prawy, górny róg str. 145/146.

Buksiński Tadeusz, Szpecht Antoni. Rysunek techniczny.

Okładki leciutko przybrudzone i pozaginane w kilku miejscach. Górne rogi kilkunastu ostatnich kartek lekko zagięte.

Burzyński Czesław, Suliga Andrzej. Kuśnierstwo - część 1.

Przednia okładka delikatnie przybrudzona. Rogi okładek leciutko pozaginane.

Burzyński, Duda, Dzieża, Suliga. Kuśnierstwo.

Lekko przytarte okładki głównie przy krawędziach z widocznymi zagięciami i naddarciami (do 1,5 cm). Naddarta górna część grzbietu (0,5 cm). Brak dolnej części grzbietu okładki (4 cm). Przednia okładka przyklejona taśmą do grzbietu. Tylna okładka oddarta od górnej  (2 cm) i dolnej (4 cm) części grzbietu. Strona tytułowa oddarta od górnej części grzbietu (3 cm). Wewnątrz kilka kartek z zagiętymi rogami. Lekko przybrudzone boki książki.

Błaszkowski Krzysztof. Technologia formy i rdzenia.

Okładki i ich wewnętrzne strony oraz boki książki przybrudzone, przetarte na krawędziach. Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach i zarysowania. Na kartkach oraz na bokach książki lekkie przebarwienia i przybrudzenia - mocne na kilku pierwszych i ostatnich stronach. Przy dolnej krawędzi kartek pofalowania i żółte przebarwienia powstałe w wyniku zawilgocenia. Książka rozłamana pomiędzy okładkami a sąsiadującymi z nimi stronami podklejona częściowo przezroczystą taśmą klejącą. Na wewnętrznej stronie przedniej okładki oraz na stronie 3 podpisy poprzednich właścicieli książki.

Chmielewski Heliodor. Encyklopedia techniki - Podstawy techniki.

Przetarta i ponaddzierana obwoluta szczególnie na rogach i krawędziach. Widoczne zadrapania, w dolnej części ubytek (5 x 2 cm). Na pierwszej kartce kilka mazaków wykonanych kredką.

Coveney, Highfield. Granice złożoności - poszukiwania porządku w chaotycznym świecie.

Seria Na Ścieżkach Nauki.
Okładki delikatnie przetarte z minimalnie pozaginanymi rogami. Delikatnie przybrudzone boki książki.

Coveney, Highfield. Granice złożoności - poszukiwania porządku w chaotycznym świecie.

Okładki oraz boki książki lekko przybrudzone. Na okładkach słabo widoczne ślady po zagięciach.

Dilis Jerzy, Siennicki Andrzej. Technologia - roboty betoniarskie i zbrojarskie.

Okładki przybrudzone z przebarwieniami, na nich widoczne ślady przetarć oraz zagięć. Książka rozłamana pomiędzy stronami 2 a 3 podklejona wzdłuż grzbietu przezroczystą taśmą klejącą.

Dobrzański Tadeusz. Rysunek techniczny.

Okładki przybrudzone, pozaginane w wielu miejscach, na tylnej okładce naklejka pobiblioteczna. Górna i dolna krawędź grzbietu naddarte (do 6 cm) z ubytkiem przy dolnej krawędzi. Wewnątrz przedniej okładki i na drugiej stronie naklejka pobiblioteczna, na kilku stronach pieczątki pobiblioteczne. Książka rozłamana pomiędzy stronami 144 a 145.

Frąckiewicz Henryk, Legat Adam. Geometryczna zmienność powłok siatkowych.

Okładki lekko przetarte na krawędziach, na przedniej 1 cm - widoczne przetarcie, na tylnej cyfra "3" wykonana niebieskim długopisem. Na rogach okładek i kilkunastu kartek ślady po zagięciach. Wewnątrz książki kilka starych pieczątek pobibliotecznych.

Kula Sławomir. Systemy teletransmisyjne.

Okładki i boki książki delikatnie przetarte. Na tylnej okładce stara naklejka cenowa.

Lasek Wiktor. Wykończalnictwo skór miekkich.

Obwoluta przetarta i ponaddzierana w kilku miejscach (do 4 cm), na tylnej lliczne zadrapania. Wewnątrz tylnej okładki pieczątka "Rzeczoznawca na zlecenie".

Luszawski S. Nawierzchnie bitumiczne.

Okładki przybrudzone, popisane, przetarte i pozaginane w wielu miejscach. Górna i dolna krawędź grzbietu naddarte (do 3 cm). Brak strony tytułowej. Książka rozłamana pomiędzy stronami 14/15, 272/273, 434/435. W kilku miejscach kartki sklejone taśmą wzdłuż grzbietu. Na kilku ostatnich kartkach przy górnej krawędzi lad po zalaniu - brązowe przebarwienie.

Mac Stanisław, Leowski Jerzy. Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ.

Okładki lekko przybrudzone i wytarte, pozaginane na rogach. Drobne dopiski wykonane długopisem na przedniej okładce oraz na pierwszej stronie. Delikatnie wytarte rogi kartek. Przybrudzone boki książki.