Spis Treści

1. Wiadomości ogólne:
Najważniejsze zwierzęta futerkowe,
Historia hodowli zwierząt futekowych,
Przyrodnicze warunki prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych,
Systemy prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych,
Zastosowanie nowych zdobyczy biologii w hodowli zwierząt futerkowych,
Charakterystyka produkcji zwierząt futerkowych,
Metody hodowli,
2. Zwierzęta futerkowe miesożerne:
Lisy,
Jenot ussuryjski,
Norka,
Tchórzofredka,
Soból,
Kuny,
Szop pracz,
3. Zwierzęta futerkowe roślinożerne:
Nutria,
Piżmak,
Bóbr,
Szynszyla,
Królik domowy.