Spis Treści

WPROWADZENIE
1. Cel badania
2. Dobór próby
3. Metody badań
I. ZDROWIE I ZADOWOLENIE Z ŻYCIA
1. SAMOOCENA ZDROWIA I WYGLĄDU
2. ZADOWOLENIE Z ŻYCIA
3. ZDROWIE PSYCHOFIZYCZNE
3.1. Samopoczucie i odczuwanie stresu
3.2. Dolegliwości subiektywne
3.3. Typ zachowania A
4. CHOROBY PRZEWLEKŁE I URAZY
4.1.Choroby przewlekłe
4.2. Urazy
II. ZACHOWANIA ZDROWOTNE
1. AKTYWNOŚĆ RUCHOWA I ZAJĘCIA SEDENTERYJNE W CZASIE WOLNYM
2. REGULARNOŚĆ POSIŁKÓW I ODCHUDZANIE SIĘ
3. ZACHOWANIA RYZYKOWNE
3.1. Palenie tytoniu
3.2. Picie napojów alkoholowych
3.3. Używanie innych substancji psychoaktywnych
3.4. Zachowania seksualne
3.5. Noszenie broni i przemoc międzyrównieśnicza
III. WSPARCIE SPOŁECZNE
1. WSPARCIE UCZNIÓW ZE STRONY NAUCZYCIELI
2. WSPARCIE UCZNIÓW ZE STRONY INNYCH UCZNIÓW W KLASIE
3. WSPARCIE ZWIĄZANE ZE SZKOŁĄ ZE STRONY RODZICÓW
4. STWIERDZENIA ZE SKALI WSPARCIA SPOŁĘCZNEGO O. DALGARDA „OSLO 3-ITEM SOCIAL SUPPORT SCALE”
IV. ŚRODOWISKO SPOŁECZNE
1. RODZINA
1.1. Charakterystyka społeczna rodzin
1.2. Status ekonomiczny
2. RELACJE MŁODZIEŻY Z RODZICAMI I RODZEŃSTWEM
3. RÓWIEŚNICY
3.1. Posiadanie przyjaciół i przebywanie z nimi
3.2. Przynależność młodzieży do paczki
4. SZKOŁA
4.1. Satysfakcja ze szkoły
4.2. Osiągnięcia szkole
4.3. Uczestnictwo uczniów w życiu szkoły i autonomia
4.4. Obciążenie pracą szkolną
4.5. Wagary