Spis Treści

I. Usługi turystyczne
1. Pojęcie usług turystycznych
2. Charakterystyka usług turystycznych
2.1. Usługi hotelarskie
2.2. Usługi transportowe
2.3. Usługi gastronomiczne
2.4. Usługi pośrednictwa i organizacji
2.5. Usługi pilotażu i przewodnictwa turystycznego
2.6. Komplementarne usługi turystyczne
II. Organizacja imprez turystycznych
3. Rodzaje przedsiębiorstw turystycznych
4. Przepisy przeciwpożarowe i organizacja stanowiska pracy
5. Usługi turystyczne a potrzeby klientów
6. Imprezy turystyczne i ich podział
7. Etapy organizacji imprezy turystycznej
8. Wiedza z zakresu geografii turystycznej
9. Źródła informacji geograficznej i turystycznej
10. Programowanie imprez turystycznych
10.1. Cechy programów imprez turystycznych
10.2. Zasady tworzenia programów imprez turystycznych
10.3. Programowanie imprez turystyki kwalifikowanej
10.4. Programowanie imprez motywacyjnych
10.5. Programowanie imprez konferencyjnych
10.6. Programowanie imprez religijno-pielgrzymkowych
10.7. Programowanie imprez dla dzieci i młodzieży
10.8. Programowanie imprez targowych
10.9. Żywienie w programach imprez turystycznych
10.9.1. Planowanie jadłospisów dla wybranych grup ludności
10.9.2. Organizacja żywienia w różnych formach turystyki
10.10. Animacja czasu wolnego w organizacji imprez turystycznych
11. Transport w organizacji i programowaniu imprez turystycznych
12. Kalkulacja imprez turystycznych
12.1. Elementy kalkulacji
12.2. Kalkulacja imprez turystycznych krajowych i zagranicznych
12.3. Zasady opodatkowania podatkiem VAT w turystyce
12.4. Wpływ czarteru jako specyficznej formy zamawiania świadczeń na cenę imprezy
12.5. Wpływ zmiany kursu dewiz na cenę imprezy w turystyce zagranicznej
12.6. Zasady kalkulacji imprez w zależności od ich podziału
13. Pozostałe czynności związane z organizacją imprezy turystycznej
13.1. Zamawianie świadczeń
13.2. Zasady przygotowania informacji o imprezach turystycznych dla klienta
13.3. Sprzedaż imprez turystycznych
13.3.1 Obsługa klienta
13.3.2. Systemy rezerwacyjne w turystyce
13.4. Realizacja imprezy turystycznej
13.5. Rozliczenie imprezy turystycznej
13.6. Ubezpieczenia turystyczne dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
III. Informacja turystyczna
14. Podstawowe wiadomości o informacji turystycznej
15. Narzędzia informacji turystyczne
16. Zarządzanie systemem informacji turystycznej w Polsce
17. Organizacja informacji turystycznej w Polsce
18. Oznakowania turystyczne
Literatura
Wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim