Spis Treści

1. Podstawowe wiadomości o marketingu i rynku usług hotelarskich
1.1. Pojęcie marketingu
1.2. Podstawowe orientacje marketingowe
1.3. Pojęcie rynku, podaż i popyt usług hotelarskich
1.3.1. Pojęcie rynku
1.3.2. Elementy rynku usług turystycznych i hotelarskich
1.3.3. Popyt na usługi
1.3.4. Podaż usług
1.4. Podmioty rynku
1.5. Segmentacja rynku usług hotelarskich

2. Instrumenty marketingu
2.1. Pojęcie marketingu mix
2.2. Produkt hotelarski
2.3. Cena
2.4. Promocja
2.4.1. Reklama
2.4.2. Sprzedaż osobista
2.4.3. Public relations
2.4.4. Promocja dodatkowa
2.5. Dystrybucja
2.5.1. Pojęcie dystrybucji
2.5.2. Funkcje dystrybucji
2.5.3. Klasyfikacja i charakterystyka kanałów dystrybucji
2.6. Personel

3. Badania marketingowe
3.1. Przedmiot i cel badań marketingowych w hotelarstwie
3.2. Metody badań
3.3. Marketingowy System Informacji (SIM)
3.4. Badania marketingowe usług hotelarskich

4. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach hotelarskich
4.1. Analiza stanu przedsiębiorstwa hotelarskiego wraz z analizą SWOT
4.2. Misja i cel przedsiębiorstwa hotelarskiego
4.3. Zarządzanie marketingowe

5. Mierniki oceny działalności hotelarskie