Spis Treści

Słowo wstępne
Dom rodzinny oraz szkła podstawowa Baranowicach i Osinach
Uczeń w Zakładzie ks. Jana Bosko w Oświęcimiu
Nowicjat i studia filozoficzne – Daszawa i Radna
Studia teologiczne we Włoszech
Ks. Józef Harazim SDB
Nauczyciel w Zakładzie ks. Jana Bosko w Oświęcimiu
Dyrektor Instytutu Filozoficznego „Łosiówka” w Krakowie
Przełożony domu i dyrektor gimnazjum w Aleksandrowie Kujawskim
Dyrektor gimnazjum i radca Instytutu Filozoficznego w Marszałkach
Radca Studentatu Teologicznego na „Łosiówce” w Krakowie
Utalentowany poeta i dramaturg
Problematyka utworów scenicznych ks. dr Franciszka Harazima 
Początek II wojny światowej
We więzieniu na Montelupich w Krakowie
Więzień nr 17375KL Auschwitz I od 26-27.06.1941
Śmierć męczeńska na żwirowisku 27.06.1941 r.
Tablica pamiątkowa w kościele św. Stanisława Kostki w Krakowie ku wspomnieniu zamordowanych w 1941 r. w Oświęcimiu salezjanów
Kalendarium życia ks. dr Franciszka Harazima
Krótka refleksja
Aneksy
Wybrane wiersze
Wybrane sztuki sceniczne
a) Seria męska
b) Seria żeńska
Dr Adam Cyra: Żwirownia koło „Theatergebaude”
S.M. Vianneya (Gertruda Kraś), Boromeuszka
Kapliczka pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w Osinach
Kaplica pod wezwaniem M.B. Wniebowzietej w Osinach
To ja ustawiłem krzyż
Dokumenty
Album
Bibliografia ks. dra Franciszka Harazima