Spis Treści

Wprowadzenie
Prawo działalności gospodarczej
Krajowy rejestr sądowy
Kodeks spółek handlowych
Podsumowanie
Ustawy
- Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178)
- Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. – o krajowym rejestrze sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769)
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych