Spis Treści

Styczeń - Zawadka Rymanowska
Luty - Widok na Wyszowatkę
Marzec - Dolina Mszany
Kwiecień - Wołowiec
Maj - Nieznajowa
Czerwiec - Widok na Lackową
Lipiec - Kapliczka, Czarne
Sierpień - Jasiel
Wrzesień - Krempna, widok na wieś i cerkiew
Październik - Ożenna, wschód słońca na I wojennym cmentarzu
Listopad - Hańczowa cerkiew
Grudzień - Radocyna