Spis Treści

Prof. dr hab. Brunon Hołysz, dyrektor Instytutu Problematyki Przestępczości – Aktualne tendencje w określeniu pojęcia zakresu kryminalistyki radzieckiej
Ppłk dr Klemens Stępniak, gen. bryg. doc. dr Stanisław Ziembiński, mjr mgr Zbigniew F. Fabiański, ppłk mgr Jerzy Wojciech Wójcik, ASW – Rola osoby pokrzywdzonej w genezie przestępstwa kradzieży z włamaniem do mieszkania
Mjr mgr Jan Świeczyński, naczelnik Wydziału Kryminalnego KS MO – Współczesna technika a przestępczość kryminalna
Mjr mgr Andrzej Musiał, ST. Ekspert Wydziału Fizyko – Chemii Zakładu Kryminalistyki KG MO – Ciekawy przypadek użycia gazu propan – butan do spowodowania wybuchu
Por. mgr Andrzej Ober, wykładowca Wydziału IV w ODKK MSW w Łodzi – Propozycje zmian w klasyfikacji daktyloskopijnej
Dr Mariusz Kulicki, kierownik Zakładu Kryminalistyki UMK w Toruniu – Przyczyny zmiany rozrzutu oraz problem oceny odległości strzału z tzw. lekkiego modelu kbk AK
Ppłk mgr Józef Bryk, naczelnik Wydziału Śledczego KW MO w Tarnowie – Wypadki drogowe jako narastający problem społeczny
Mjr mgr inż. Krystyna Kaczmarek, st. Ekspert Wydziału Badań Mechanoskopijnych Zakładu Kryminalistyki KG MO – Kryminalistyczne metody badawcze w sprawach o wypadki drogowe
Ppłk lek. med. sąd. Witold Kłosowski, st. ekspert Wydziału Biologii Zakładu Kryminalistyki KG MO – Badania medyczno – sądowe w sprawach o wypadki drogowe
Mjr mgr Jerzy Karpacz, z-ca naczelnika Wydziału w Biurze Śledczym MSW – Izolacyjne środki zapobiegawcze stosowane wobec nieletnich i młodocianych w postępowaniu karnym
Mgr Ewa Skowrońska, asesor Sądu Rejonowego w Ełku – Eksperymentalny przyczynek do wartości dowodowej zeznań dzieci
Konferencje i zjazdy
II Wszechzwiązkowy Zjazd Medyków Sądowych w Mińsku (ZSRR) (prof. dr med. Stefan Raszeja)
Z prac zakładu kryminalistyki KG MO i wydziałów kryminalistyki KW MO
Ppłk Alfred Suchecki, naczelnik Wydziału Kryminalistyki KW MO w Kielcach, kpt. Władysław Sitek, st. ekspert tego Wydziału  - Ciekawy przypadek identyfikacji fragmentu śladu obuwia
Ppłk Adam Malik, st. ekspert Wydziału Daktyloskopii Zakładu Kryminalistyki KG MO – Badania daktyloskopijne w sprawie włamania do domu wczasowego w Świnoujściu
Recenzje
A. Peyrefitte: Społeczeństwo wobec przemocy. PWN. Warszawa 1982, stronic 224 (rec. płk doc. dr hab. Karol Sławik)
N.A. Seliwanow: Kryminalistyka radziecka. System pojęć (Sowietskaja Kriminalistika. Sistema ponjatij). Moskwa 1982, stronic 150 (rec. prof. dr hab. Brunon Hołyst)
R.S. Biełkin: Kurs radzieckiej kryminalistyki. Wyd. Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ZSRR. Moskwa, t. I, 1977, stronic 340, t. II, 1978, stronic 410, t. III, 1979, stronic 407 (rec. płk prof. dr hab. Marian Lipka)
Klemens Stępniak, Zbigniew Fabiański: Kryminologia. Cz. I. Wyd. CZZK. Warszawa 1981, stronic 345 (rec. płk mgr Henryk Białek)
Kazimierz Pospiszyl, Ewa Żabczyńska: Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie. PWN. Warszawa 1981, stronic 199 (rec. mgr Andrzej Kalisz)
Z historii kryminalistyki:
Aktualny stan i perspektywy badań z zakresu dziejów kryminalistyki polskiej (opr. Kpt. dr Wacław Brzęk)
Przegląd piśmiennictwa