Spis Treści

Od autora
Kronika zmian
Uwagi etiopatogenetyczne a czynniki ryzyka złamań
Epidemiologia
Diagnostyka osteoporozy i ryzyka złamań
Leczenie
Podsumowanie