Spis Treści

Wstęp
I. Ogólne wiadomości o substancjach trujących dla pszczół
II. Zatrucia pokarmowe
III. Przegląd najczęściej stosowanych w Polsce pestycydów szkodliwych dla pszczół
IV. Czynniki wpływające na toksyczność pestycydów dla pszczół
V. Metody rozpoznawania zatruć pszczół
VI. Zapobieganie zatruciom pszczół
VII. Postępowanie w razie zatrucia pszczół i przepisy prawne